ตรวจสอบ Card lan Windows XP

Print PDF

        

               มี driver card lan หรือไม่

 

          เช็คว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มี Card LAN

 

              1 คลิกขวาที่ My Computer -> Properties -> Hardware-> Device Manager-> Network Adapters

 

              2 คลิกที่ปุ่ม "Start (มุมซ้ายมือของหน้าจอ Windows)" > คลิกเลือกที่ "Settings" > คลิกเลือกที่ "Control Panel"

                   

                  

 

          หัวข้อ LAN or High-Speed Internet มีรูป Icon " Local Area Connection (Lan Card ที่ใช้งาน)" โชว์อยู่  

          ถ้าไม่มี  แปลว่าไม่มี driver Card Lan

 

                   

 

 

 

          ถ้าไม่มี  แปลว่าไม่มี driver Card Lan