กากบาทแดง

Print PDF

1.ตรวจสอบสาย LAN เสียบอยู่แบบสนิดเน่นหรือไม่      อาจจะหลวมได้

2.ตรวจสอบว่า Card LAN ที่เลือกใช้ถูกต้องหรือไม่

โดย คลิก start --> control panal --> network connection --> local area connection แล้วถอดสาย LAN กากบาทแดงจะขึ้นโชว์ทับตัวที่ใช้งานจริง  

3.โปรแกรมป้องกันไวรัส    ไม่สมบูณร์  อาจจะไม่ยอมให้อินเตอร์เน็ทเชื่อมต่อ

4. ระบบด้านNetwork  อาจจะมีปัญหา

5. work offline ต้องกด คำว่า work offline มันถึงจะมีติ้กถูกหน้าคำว่า work offline
แต่ถ้ากดคำว่า try again ก็จะเข้าเนตได้ หรือ Click menu "File" > เอาติ๊กถูกที่ "Work Offline"