การ set IP (Windows 7)

Print PDF

Windows 7

1) คลิก Start เข้าไปที่ Control panel แล้วคลิก View network status and tasks

หรือจะคลิก Open Network and Sharing Center ที่การ์ดแลนมุมขวาล่างก็ได้

 

2) จากนั้นจะพบหน้าต่าง View your basic network information and set up connections คลิก Local area connection

         

3) หน้า Local Area Connection Status คลิกปุ่ม Properties

         

4) แล้วก็ Double click Internet Protocol version 4

         

5) หากเลือก Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS server address automatically  แล้วคลิกปุ่ม OK