ตรวจสอบ Driver Card Lan Windows 7

Tuesday, 03 May 2011 07:02 oilly
Print

          Windows 7 

          ดูว่ามี driver card lan หรือไม่ ?

          คลิกที่ปุ่ม "Start (มุมซ้ายมือของหน้าจอ Windows)" > คลิกเลือกที่ "Control Panel"

          คลิก Hardware and Sound -> Devices and Printers - > Device Manager-> Network Adapters 

Last Updated on Tuesday, 03 May 2011 07:03