การ set auto IP DNS

Wednesday, 20 April 2011 12:04 administrator
Print

1) คลิกที่ปุ่ม "Start (มุมซ้ายมือของหน้าจอ Windows)" > คลิกเลือกที่ "Settings" > คลิกเลือกที่ "Control Panel"
   

     

 

 

2) ดับเบิลคลิกที่ไอคอน "Network Connections"

 

        

 

 

 3) คลิกขวาที่ Icon "Local Area Connection ( Lan Card ที่ใช้งาน )" > คลิกเลือกที่ "Properties"

 

        

 

 

4) คลิกเลือก "Internet Protocol (TCP/IP)" > และคลิกที่ปุ่ม "Properties" 

 

5) เลือก Obtain an IP address automatically

 และ Obtain DNS server address automatically  แล้ว คลิกปุ่ม OK

 

(ดูตามภาพ)

Last Updated on Wednesday, 04 May 2011 04:21